Bidding documents / Documente Licitatie


Court : Arad - Second Civil Department File no: 2469/108/2011* Debtor: SC CONTOR GROUP SA ARAD- in faliment, in bankruptcy, en faillite

PUBLIC BIDDING AD FOR THE SALE OF THE ASSET CONSISTING OF WATER METERS FACTORY, BELONGING TO CONTOR GROUP SA ARAD, EN BLOC, AS A FUNCTIONAL WHOLE 

 The undersigned, EXPERT SPRL, with registered office in Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, Arad County, as liquidator of CONTOR GROUP S.A. in bankruptcy, with registered office in Arad, Calea Bodrogului nr. 2 - 4, Arad County, recorded with Arad Trade Register under no. J02/50/1998, Tax Registration Number 6308493, would like to inform whomever is concerned that: 

On 28.05.2015 time 12:00 it organizes at the registered office of the debtor Contor Group SA, from Arad, Calea Bodrogului, nr. 2-4, Arad County, a public bidding for the sale of the asset consisting of Meters Factory, belonging to Contor Group SA, en bloc, as a functional whole. The bidding is governed by the provisions of the Regulation on the organization and process of the public bidding and by Law no.85/2006 on insolvency procedure. 

The minimum reserve price of the public bidding is in the amount of 2.519.311 euros VAT excluded, and the bidding step has been determined for the amount of 50.000 Euros VAT excluded. 

In what concerns the VAT related to the capitalization, the legal provisions in force shall be applied. 

By respecting the provisions of the regulation, to the bidding may participate the natural persons or legal entities, which up until 22.05.2015 time 16:00 submitted to the registered office of the liquidator Expert SPRL din Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr.5, Arad County, the documents provided under paragraph 5 of the Regulation and that set up the participation guarantee of 10% VAT excluded of the minimum reserve price, by one of the methods provided by the regulation. 

The assets subject to public bidding are capitalized free of any encumbrances, pursuant to the provisions of art.53 of Law 85/2006. 

The Regulation concerning the organization and procedure of the public bidding and its annexes may be acquired, free of charges, on every business day from 09:00 AM to 3:00 PM or they may be downloaded from debtor's internet webpage: Bidding documents

For any additional information, please do not hesitate to contact the liquidator at the following coordinates: tel. 0257259740, email: marius@expertarad.ro, or at Contor Group SA, phone 0257208104 ms.Sas Marha or 0257208270 mr. Medrea Eugen. 

EXPERT SPRL Arad - liquidator Mot Marius - coordinating partner  

Tribunalul : Arad - Sectia a II-a Civia Dosar nr: 2469/108/2011* Debitoare: SC CONTOR GROUP SA ARAD - in faliment, in bankruptcy, en faillite

ANUNT DE LICITATIE PUBLICA PENTRU VANZAREA ACTIVULUI FABRICA DE CONTOARE DE APA APARTINAND CONTOR GROUP SA ARAD, IN BLOC, CA UN ANSAMBLU IN STARE DE FUNCTIONARE 

 Subscrisa EXPERT SPRL, cu sediul in Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, jud. Arad, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CONTOR GROUP S.A. in faliment, cu sediul in Mun. Arad, Calea Bodrogului nr. 2 - 4, jud. Arad, inmatriculaa la ORC Arad sub nr. J02/50/1998, avand CUI 6308493, aduce la cunostinta tuturor celor interesati, faptul ca: 

Organizeaza la data de 28.05.2015 ora 12:00 la sediul debitoarei Contor Group SA, din Arad, Calea Bodrogului, nr. 2-4, jud. Arad, o licitatie publica pentru vanzarea activului Fabrica de contoare de apa, apartinand Contor Group SA, in bloc, ca un ansamblu in stare de functionare. Licitatia este guvernata de prevederile Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei publice si de Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. 

Pretul de pornire in licitatia publica este de 2.519.311 euro fara T.V.A, iar pasul de licitatie stabilit este de 50.000 Euro fara TVA. 


In ceea ce priveste TVA-ul aferent valorificarii, acesta va urma dispozitiile legale in vigoare. 

Cu respectarea prevederilor regulamentului, la licitatie pot participa persoanele fizice sau juridice, care pana la data de 22.05.2015 ora 16:00 au depus la sediul lichidatorului judiciar Expert SPRL din Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr.5, jud.Arad, documentele prevazute la pct.5 din Regulament si au constituit garantia de participare in cuantum de 10% fara TVA, din pretul de pornire in licitatie, prin una din metodele prevazute de regulament. 

Bunurile care fac obiectul licitatiei publice se valorifica libere de orice sarcini, conform prevederilor art.53 din Legea 85/2006. 

Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei publice si anexele acestuia se pot obtine Ăźn mod gratuit pe suport electronic, de la sediul debitoarei Contor Group SA, in fiecare zi lucatoare intre orele 09:00 - 15:00, sau pot fi descarcate de pe pagina web a acesteia: Documente Licitatie

Pentru orice informatii suplimentare va solicitam a avea amabilitatea de a va adresa lichidatorului judiciar la tel. 0257259740, email: marius@expertarad.ro, sau la Contor Group SA la telefon 0257208104 dna. Sas Martha sau 0257208270 dl. Medrea Eugen. 

EXPERT SPRL Arad - lichidator judiciar Mot Marius - asociat coordonator   


EXPERT SA Arad in calitate de lichidator al SC INDCOOP SA Arad vinde la licitatia publica din data de 01

Anunt


EXPERT SPRL Arad in calitate de lichidator judiciar al SC CONTOR GROUP SA Arad (societate in faliment - dosar 2469/108/2011* aflat pe rolul Tribunalului Arad) scoate la vanzare prin licitatie publica, deschisa, cu strigare urmatoarele bunuri:


Descriere imobil

Valoare de pornire in licitatia din data de 28.05.2015

(euro fara TVA)

Teren fara constructii in suprafata totala de 5.000 mp situat in Arad, Calea Bodrogului, nr. 6, jud. Arad, identificat in CF nr. 318043 – Arad

85.000


Preturile mentionate nu includ TVA care este taxabil pentru fiecare bun in parte in conformitate cu prevederile codului fiscal.


Licitatia pentru toate bunurile susmentionate va avea loc la data de 28.05.2015 ora 11:00 la sediul debitoarei din Arad, Calea Bodrogului, nr. 2-4, jud. Arad.


Regulamentul de desfasurare a licitatiei se poate consulta la sediul debitoarei.


Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, care pana la ora licitatiei a depus atat documentatia prevazuta de Regulament, cat si o garantie de participare egala cu 10% din pretul de pornire exclusiv TVA al bunurilor licitate. Toate platile se efectueaza in lei la cursul comunicat de BNR pentru data operatiunii.


Pentru bunurile care nu sunt adjudecate licitatiile vor fi reluate dupa publicarea in prealabil a unui nou anunt publicitar.


Informatii suplimentare se pot obtine la telefoanele 0257208270, 0257208104, dna. Sas Martha sau dl. Medrea Eugen.


EXPERT SA Arad in calitate de lichidator al SC INDCOOP SA Arad vinde la licitatia publica din data de 01

Anunt


EXPERT SPRL Arad in calitate de lichidator judiciar al SC CONTOR GROUP SA Arad (societate in faliment - dosar 2469/108/2011* aflat pe rolul Tribunalului Arad) scoate la vanzare prin licitatie publica, deschisa, cu strigare urmatorul pachet de bunuri:


Nrcrt

Componenta pachetului de bunuri

Valoare de pornire in licitatia din data de 02.06.2015 pentru intreg pachetul de bunuri

(euro fara TVA)

1

Matrita de injectat placa spate si carcasa repartitor







13.170 Euro

2

Matrita de injectat plomba repartitor

3

Cuib matrita pentru injectat clips fixare afisaj EHKV

4

Matrita de injectat capac protectie EHKV

5

Matrita.de injectat carcasa afisaj EHKV 01R02E182

6

Statie de lipit tip WELLER WS 50

7

Statie de lipit WELLER WS 50

8

Dispozitiv de stantat, debitat profil aluminiu repartitor

9

Dispozitiv pentru confectionat antena repartitor

10

Dispozitiv pentru lipit baterie si antena EHKV

11

Dispozitiv pentru montat repartitor EHKV

12

Dispozitiv pentru lipit baterie si antena EHKV


Preturile mentionate nu includ TVA care este taxabil in conformitate cu prevederile codului fiscal.


Licitatia pentru pachetul de bunuri susmentionat va avea loc la data de 02.06.2015 ora 11:00 la sediul debitoarei din Arad, Calea Bodrogului, nr. 2-4, jud. Arad.


Regulamentul de desfasurare a licitatiei se poate consulta la sediul debitoarei.


Descarcare regulament



Auction Rules


Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, care pana la data si ora licitatiei a depus atat documentatia prevazuta de Regulament, cat si o garantie de participare egala cu 10% din pretul de pornire exclusiv TVA al pachetului de bunuri licitat. Toate platile se efectueaza in lei la cursul comunicat de BNR pentru data operatiunii.


In situatia in care pachetul de bunuri nu va fi adjudecat, licitatiile vor fi reluate dupa publicarea in prealabil a unui nou anunt publicitar.


Informatii suplimentare se pot obtine la telefoanele 0257208270, 0257208104, dna. Sas Martha sau dl. Medrea Eugen.

Sisteme de contorizare a apei

Bine ati venit la Contor Group! Obiectivul nostru este ca prin intermediul site-ului sa va putem informa sistematic asupra portofoliului de afaceri si asupra evenimentelor noi din viata companiei.


Gestionarea eficienta a apei pentru un viitor durabil

Explozia demografica, industrializarea, transformarile climatice, poluarea si risipa au facut din apa cea mai valoroasa resursa din lume.

Din 1993, Contor Group produce si furnizeaza echipamente de masurare a apei si sisteme de citire la distanta prin radio destinate utilizarii inteligente si conservarii resurselor de apa in sectorul rezidential, comercial, industrial sau agricultura, pentru crearea de valoare in relatia cu grupurile de interes: clienti, furnizori, angajati, actionari si societate civila.

Noutati

Contor Group S.A - Asset Deal Procedure
26/09/14
Contor Group has entered bankruptcy procedures as determined by the civil [...]

UNIVERSUL CASEI TALE 8-11/05/2014
26/03/14
Contor Group are placerea sa va invite la editia a III-a a manifestarii [...]

CONFORT INSTAL 20-23/03/2014
12/03/14
Contor Group are placerea sa va invite la Targul International de Constructii si [...]

BUCUREȘTI: EXPOAPA
24/05/13
10 - 12 iunie 2013, la Palatul Parlamentului București, Sala Tache [...]

  Toate stirile


Sus Tipareste Recomanda pagina