Bidding documents / Documente Licitatie


Anunt Licitatie

Court : Arad Second Civil Department

File no: 2469/108/2011*

Debtor: SC CONTOR GROUP SA ARAD- in faliment, in bankruptcy, en faillite
PUBLIC BIDDING AD FOR THE SALE OF THE ASSET CONSISTING OF


WATER METERS FACTORY,


BELONGING TO CONTOR GROUP SA ARAD,

EN BLOC, AS A FUNCTIONAL WHOLE

The undersigned, EXPERT SPRL, with registered office in Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, Arad County, as liquidator of CONTOR GROUP S.A. in bankruptcy, with registered office in Arad, Calea Bodrogului nr. 2/4, Arad County, recorded with Arad Trade Register under no. J02/50/1998, Tax Registration Number 6308493, would like to inform whomever is concerned that:


On 11.05.2015 time 12:00 it organizes at the registered office of the debtor Contor Group SA, from Arad, Calea Bodrogului, nr. 2-4, Arad County, a public bidding for the sale of the asset consisting of Meters Factory, belonging to Contor Group SA, en bloc, as a functional whole. The bidding is governed by the provisions of the Regulation on the organization and process of the public bidding and by Law no.85/2006 on insolvency procedure.


The minimum reserve price of the public bidding is in the amount of 3.359.081 euros VAT excluded, and the bidding step has been determined for the amount of 50.000 Euros VAT excluded.


In what concerns the VAT related to the capitalization, the legal provisions in force shall be applied.


By respecting the provisions of the regulation, to the bidding may participate the natural persons or legal entities, which up until 05.05.2015 time 16:00 submitted to the registered office of the liquidator Expert SPRL din Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr.5, Arad County, the documents provided under paragraph 5 of the Regulation and that set up the participation guarantee of 10% VAT excluded of the minimum reserve price, by one of the methods provided by the regulation.


The assets subject to public bidding are capitalized free of any encumbrances, pursuant to the provisions of art.53 of Law 85/2006.


The Regulation concerning the organization and procedure of the public bidding and its annexes may be acquired, free of charges, starting with 08.04.2015 from the registered office of the company, on every business day from 09:00 AM to 3:00 PM or they may be downloaded from debtor's internet webpage www.contorgroup.ro.


For any additional information, please do not hesitate to contact the liquidator at the following coordinates: tel. 0257259740, email: marius@expertarad.ro, or at Contor Group SA, phone 0257208104 ms.Sas Martha or 0257208270 mr. Medrea Eugen.EXPERT SPRL Arad liquidator

Mot Marius coordinating partnerTribunalul : Arad Sectia a II-a Civila

Dosar nr: 2469/108/2011*

Debitoare: SC CONTOR GROUP SA ARAD - in faliment, in bankruptcy, en faillite
ANUNT DE LICITATIE PUBLICA PENTRU VANZAREA ACTIVULUI


FABRICA DE CONTOARE DE APA


APARTINAND CONTOR GROUP SA ARAD,

IN BLOC, CA UN ANSAMBLU IN STARE DE FUNCTIONARESubscrisa EXPERT SPRL, cu sediul in Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, jud. Arad, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CONTOR GROUP S.A. in faliment, cu sediul in Mun. Arad, Calea Bodrogului nr. 2/4, jud. Arad, inmatriculata la ORC Arad sub nr. J02/50/1998, avand CUI 6308493, aduce la cunostinta tuturor celor interesati, faptul ca:


Organizeaza la data de 11.05.2015 ora 12:00 la sediul debitoarei Contor Group SA, din Arad, Calea Bodrogului, nr. 2-4, jud. Arad, o licitatie publica pentru vanzarea activului Fabrica de contoare de apa, apartinind Contor Group SA, in bloc, ca un ansamblu in stare de functionare. Licitatia este guvernata de prevederile Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei publice si de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenei.


Pretul de pornire in licitatia publica este de 3.359.081 euro fara T.V.A, iar pasul de licitatie stabilit este de 50.000 Euro fara TVA.


In ceea ce priveste TVA-ul aferent valorificarii, acesta va urma dispozitiile legale in vigoare.


Cu respectarea prevederilor regulamentului, la licitatie pot participa persoanele fizice sau juridice, care pana la data de 05.05.2015 ora 16:00 au depus la sediul lichidatorului judiciar Expert SPRL din Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr.5, jud.Arad, documentele prevazute la pct.5 din Regulament si au constituit garantia de participare in cuantum de 10% fara TVA, din pretul de pornire in licitatie, prin una din metodele prevazute de regulament.


Bunurile care fac obiectul licitatiei publice se valorifica libere de orice sarcini, conform prevederilor art.53 din Legea 85/2006.


Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei publice si anexele acestuia se pot obtine in mod gratuit pe suport electronic, incepand cu data de 08.04.2015 de la sediul debitoarei Contor Group SA, in fiecare zi lucratoare intre orele 09:00 - 15:00, sau pot fi descarcate de pe pagina web a acesteia www.contorgroup.ro.


Pentru orice informatii suplimentare va solicitam a avea amabilitatea de a va adresa lichidatorului judiciar la tel. 0257259740, email: marius@expertarad.ro, sau la Contor Group SA la telefon 0257208104 dna. Sas Martha sau 0257208270 dl. Medrea Eugen.
EXPERT SPRL Arad lichidator judiciar

Mot Marius asociat coordonatorhttps://mail.contorgroup.ro/home/secretariat@contorgroup.ro/Briefcase/licitatie

Sisteme de contorizare a apei

Bine ati venit la Contor Group! Obiectivul nostru este ca prin intermediul site-ului sa va putem informa sistematic asupra portofoliului de afaceri si asupra evenimentelor noi din viata companiei.


Gestionarea eficienta a apei pentru un viitor durabil

Explozia demografica, industrializarea, transformarile climatice, poluarea si risipa au facut din apa cea mai valoroasa resursa din lume.

Din 1993, Contor Group produce si furnizeaza echipamente de masurare a apei si sisteme de citire la distanta prin radio destinate utilizarii inteligente si conservarii resurselor de apa in sectorul rezidential, comercial, industrial sau agricultura, pentru crearea de valoare in relatia cu grupurile de interes: clienti, furnizori, angajati, actionari si societate civila.

Noutati

Contor Group S.A - Asset Deal Procedure
26/09/14
Contor Group has entered bankruptcy procedures as determined by the civil [...]

UNIVERSUL CASEI TALE 8-11/05/2014
26/03/14
Contor Group are placerea sa va invite la editia a III-a a manifestarii [...]

CONFORT INSTAL 20-23/03/2014
12/03/14
Contor Group are placerea sa va invite la Targul International de Constructii si [...]

BUCUREȘTI: EXPOAPA
24/05/13
10 - 12 iunie 2013, la Palatul Parlamentului București, Sala Tache [...]

  Toate stirile


Sus Tipareste Recomanda pagina